Blikkåpner Oslo 2023-2024

STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS får 1600000 kroner til Blikkåpner Oslo, et samarbeid mellom Kunstnernes Hus, Astrup Fearnley Museet og Unge Kunstneres Samfund

Blikkåpner er et ettårig kunstformidlingsprogram for og av ungdom mellom 16 og 19 år. I pilotperioden fra 2020-2023 har Blikkåpner Oslo vært gjennomført i samarbeid mellom Astrup Fearnley Museet, Kunstnernes Hus og Nasjonalmuseet. Fra høsten 2023 erstattes Nasjonalmuseet med Unge Kunstneres Samfund i samarbeidet. Blikkåpner Oslo består av 15 ungdommer som representerer alle bydelene i Oslo. I løpet av året får de opplæring i kunstformidling gjennom filmvisninger, omvisninger, kreative verksteder og sosiale medium. De får innføring i de ulike kunstutstillingene som de skal arbeide med, både gjennom omvisninger og treff med aktuelle kunstnere. Videre får blikkåpnerne selv ansvar for å gjennomføre formidlingsopplegg både i form av tilpassede omvisninger og arrangementer tilrettelagt for andre ungdommer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?