Blikkåpner Oslo 2024-2027

STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS fikk 5 700 000 kroner til Blikkåpner Oslo i tre år fra skoleåret 2024-25 i 2024

Blikkåpner er… • Ungdom som ut fra egne interesser tar inspirasjon fra kunstverk, kunstnere eller kuratorer, og bruker subjektive opplevelser og tolkninger som utgangspunkt for å lage spennende arrangementer og kreative aktiviteter til utstillingene. • Ulike måter å oversette samtidskunsten til sitt eget publikum på, slik at det blir relevant. • Å knytte kunsten til unges interesser og det de er opptatt av i samfunnet. • Et eget program med nullterskel for deltakelse, der alle aktiviteter er gratis. • Unge forbilder som viser andre ungdommer at det finnes folk som dem som også er interessert i kunst. • Et sosialt sted å møte likesinnede og bli introdusert for et kreativt miljø. “Blikkåpner Oslo” tar sikte på på å vekke interesse for kunst blant ungdommer i alderen 16-19 år, og knytter dem nærmere samtidskunsten. De tilbyr opplæring i kunstformidling med fokus på mangfold og inkludering, samtidig som ungdommene får verdifull eksponering mot det profesjonelle kunstfeltet. Organisasjonen Stiftelsen Kunstnernes Hus har fått tildelt 5.700.000 kroner, som er øremerket Blikkåpner Oslo i tre år fra skoleåret 2024-25.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?