Blomstereng og biologisk mangfold

NIBIO – NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI får 500000 kroner til felthåndbok om markblomstenes spiring og vekst

Stadig flere ønsker å etablere blomsterenger. Når etableringen av blomsterenga er i gang, er det mange som er usikre på hvilke arter som faktisk spirer og hva som kjennetegner de ulike stadier i spiringen. En felthåndbok, digitalt formidlingsmateriell, billedserier og tekst skal bidra til å formidle kunnskap om de ulike stadier i prosessen, og gjøre det lettere å etablere og jobbe med blomsterenger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?