Blomstereng ved golfbane

GJERSJØEN GOLFKLUBB får 370000 kroner til etablering av blomstereng

Ved golfklubben er det et område hvor det skal etableres blomstereng. Tiltaket skal gjennomføres i samarbeid med NMBU. Studenter og skoleelever skal delta på slåttedager og skjøtsel av området, og mange vil gjennom dette få læring om biologisk mangfold og samspillet i naturen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?