Blomstereng ved golfbanen

GJERSJØEN GOLFKLUBB får 200000 kroner til etablering av blomstereng

Ved golfklubben er det et område hvor jobbes med å etablere en blomstereng. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med NMBU. Studenter og skoleelever skal delta på slåttedager og skjøtsel av området, og mange vil gjennom dette få læring om biologisk mangfold og samspillet i naturen. Det er også lagd mange fuglekasser som skal settes ut i skogsområdet rundt blomsterenga, og bikuber skal få plass i området.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?