Blyant – aktiviteter på barnas premisser

SARPSBORG KOMMUNE får 100000 kroner til aktiviteter på fritidsklubben

Fritidsklubben Hornes er en viktig arena for barn og unge, og dens verdi ble synligere i koronatiden da barn og unge kom til stengte dører, og det ikke lengre var det samme gode tilbudet på fritidsarenaen. Klubben holder til i kjelleren på barneskolen. De får støtte til aktiviteter barna selv initierer og skaper når samfunnet nå åpner opp igjen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?