Bø Turlag – skilting av kulturminner

Bø Turlag får 20.000 kroner til å sette opp skilt og infoplakater i et kulturminneområde i Håsårudhåtten.

Bø Turlag har som formål å utvikle turlivet i Bø, særlig å legge til rette for og fremme friluftslivet og kjennskapet til området.

Lagets oppgaver er blant annet å rydde og blåmerke stier og løyper, fremme interessen for friluftsliv og arrangere turer. I tillegg er laget opptatt av å informere og sette opp skilter om kulturminner langs stiene.

Bø Turlag har idag omlag 230 medlemmer og har 140 kilometer merkede stiar å vedlikholde.

Turlaget vil tilrettelegge et kulturminneområde i Håsårudhåtten som ligger i nedre Breisås, et av dei større turområdene som laget har stier i. Håsårudhåtten, som hører til gården Staurheim har historie tilbake til Vikingtiden og er en av de eldste gårdane i Bø. Her er flere kulturminner, og nå vil turlaget merke disse, og de får 20.000 kroner til skilting av kulturminnene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?