Bofellesskapene i Asker

Bofellesskapene i Asker får 150.000 kroner til fotoutstyr og workshop.

Prosjektet er et tiltak i regi av Barneverntjenesten som har ansvar for bo- og omsorgsløsninger for enslige, mindreårige flyktninger. Deres oppgave er å bosette og integrere barn og unge i alderen 12-23 år som er uten omsorgspersoner. De vil nå starte et prosjekt over tre år som skal ende opp blant annet i en kunstutstilling. Utstillingen skal bestå av lyd, tekst, tegninger, bilder og andre uttrykksformer laget av de unge i samarbeid med kunstnere, fotografer, andre ungdom på medielinja i kommunen og andre lokale aktører.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?