Bogstad Gård

Bogstad Gård får 1000000 kroner til oppføring av et lysthus. I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 ønsker Bogstad Gård å gjenreise en rekonstruert utgave av lysthuset i parken på Bogstad. Bogstad ønsker å rette søkelyset mot opplysningstidens idealer der man søkte ut i naturen på en helt annen måte enn tidligere. Målet med prosjektet er å gi et utvidet tilbud til besøkende i parkområdet med vekt på kulturminner, historie, friluftsliv og naturkunnskap. I forbindelse med oppføring av lysthuset vil det historiske gangstisystemet utbedres. Lysthuset kan også fungere som arena for større teater- og konsertoppføringer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?