Bok om dugnad

Institiutt for samfunnsforskning, ved Håkon Lorentzen, fikk 500.000 kroner i 2008 til bok om dugnad.

Boken skal sette søkelys på sentrale trekk ved dugnaden, dens betydning for økonomi såvel som det sosiale aspektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?