Bok om nær bankhistorie

Boka “Drømmen om Sparebanken Norge” omhandler historien om tidligere Sparebanken NOR fra 1997 og frem til sammenslåingen med DNB i 2003. Boka ble skrevet på oppdrag av Sparebankstiftelsen DNB, og utgitt i januar 2007.

Bokas tittel henspeiler på hvordan ledelsen i Sparebanken NOR og Sparebank 1 gjentatte ganger sammen forsøkte å skape et Sparebanken Norge. Dette foregikk i årene 1997 frem til 2002. “Hadde samtalene ført frem, ville norsk bankvesen sett helt annerledes ut i dag,” skriver forfatterne i boka om disse hendelsene som er detaljrikt beskrevet.

Samtidshistorie

Boka er skrevet på oppdrag av Sparebankstiftelsen DNB, som ønsket å dokumentere Sparebanken NORs historie i årene etter at jubileumsboken om banken kom ut i 1997, før kildemateriellet ble borte.

Forfatterne er Tone Rose Xhemajli og Gunnar Okstad. Xhemajli jobbet i DNBs HR-avdeling, med særlig ansvar for lederutvikling og coaching. Hun er utdannet sosiolog og har tidligere vært trainee i DNB. Okstad var økonomijournalist i Adresseavisen og er utdannet jurist. Han har tidligere jobbet i informasjonsavdelingene i Gjensidige, Gjensidige NOR og DNB.

Oppsigelsen av Sverre Høegh Krohn

En av hendelsene som beskrives i boka er oppsigelsen av tidligere konsernsjef i Gjensidige NOR, Sverre Høegh Krohn i mai 2000. Styret i banken ba Krohn gå av som konsernsjef. Men den gang ble det ikke oppgitt noen offisiell grunn for oppsigelsen. I boka forteller folk som var nær begivenheten om hva som skjedde.

– Vi syntes det var viktig å få frem historien. Dette var såpass spesielt fordi det ikke ble gitt noen forklaring verken til ansatte eller til media rundt konsernsjefens avgang, sier forfatter Gunnar Okstad.

Andre hendelser som er skildret i boka IT-katastrofen sommeren 2001 og innbruddet i bankbokshvelvet på Bryn.

Organisasjonsutvikling

I tillegg til å handle om viktige begivenheter i banken handler boka om livet i en stor organisasjon. Kulturen i organisasjonen og hvordan det ble jobbet med ledelses- og organisasjonsutvikling beskrives og dokumenteres blant annet med funn fra medarbeiderundersøkelser.

Da DNB ble til

Siste del av boka er viet fusjonen mellom DNB og Gjensidige NOR. I boka kommer det frem at fusjonsplanene kunne ha blitt veltet av det som var forløperen til Sparebankstiftelsen DNB.

“Det mest dramatiske oppgjøret skjedde der det var minst ventet, og der media ikke luktet lunten,” skriver forfatterne. Vil du vite hva som skjedde, kan du lese historien i boka om Sparebanken NOR.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?