Bokdeling på offentlige plasser

Foreningen !les fikk 3 millioner kroner i 2016 til bokskap i det offentlige rom for bytting av bøker.

Foreningen er en ideell organisasjon som jobber for å gi barn, ungdom og voksne tilgang på litteratur og gode opplevelser. De arbeider for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag.

I prosjektet “Skulpturskap Norge” skal de plassere ut godt synlige bokskap over hele landet hvor du kan sette fra seg en bok du har lest og finne en ny og ta med hjem. Skapene skal være godt synlige og lett tilgjengelige.

Bibliotekene blir en viktig samarbeidspartner.

Se også: http://foreningenles.no 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?