Bokprosjekt på tvers av generasjoner

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO får 20000 kroner til bokproduksjon

Vålerengahjemmet bo- og kultursenter er et sykehjem som eies og drives av Kirkens Bymisjon i Oslo. Som en del av kulturarbeidet inviterer de barnehager og skoler fra nærmiljøet til generasjonsmøter, og ønsker nå å starte et bokprosjekt basert på disse møtene. Innholdet skal være en bearbeidelse fra intervjuer barn gjør med beboerne på sykehjemmet, og det skal også brukes bilder fra vedkommendes liv. Tiltaket vil gi gode erfaringer om medmenneskelighet for ungdommene, i tillegg til at de vil lære både om skriving, redigering og historie. For de eldre vil tiltaket gjøre hverdagen mer spennende, samt at de vil sitte igjen med en minnerik bok om sitt liv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?