Bokprosjektet “Mysteriet på Borrehaugene” v/ Nettverksgruppen “Horten Leser”

Bokprosjektet “Mysteriet på Borrehaugene” v/ Nettverksgruppen “Horten Leser” får 50000 kroner til ferdigstillelse og produksjon av boka. Nettverksgruppen jobber for å fremme leseglede og skrivelyst i Horten kommune. De skal nå sette i gang et prosjekt med alle 9. klassetrinn i Horten i samarbeid med forfatter Kurt Aust. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB kan de gjennomføre prosjektet hvor Kurt Aust gjennomfører skrivekurs med elevene og hvor han skriver starten på en bok som videre sendes rundt som en stafettpinne til alle 9. klassene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?