Bokskap for økt leseglede og gjenbruk

Bjølstad velforening får 2.240 kroner til bygging av to minibibliotek.

Velforeningen på Kråkerøy jobber for alle innbyggernes beste i lokalmiljøet. Nå vil de kombinere leseglede og gjenbruk ved å bygge to minibibliotek. Dette blir bokskap hvor man kan sette igjen bøker man har lest og ta med seg bøker man vil lese – et bytteskap for bøker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?