Bokstart Fredrikstad 2024-2026

STIFTELSEN LITTERATURHUSET I FREDRIKSTAD får 600000 kroner til lesestunder, kurs og arrangementer i tre år

Prosjektet “Bokstart i Fredrikstad” gjennomfører barnehagebesøk og inviterer barnehager til litteraturhuset. De gjennomfører kurs og opplæring for foreldre og barnehageansatte, og deler ut bokpakker. Dette er med på å styrke kulturtilbudet til de minste barna og å gjøre litteraturhuset og biblioteket til møteplasser for småbarnsfamilier. Bokstart er et samarbeidsprosjekt mellom Litteraturhuset Fredrikstad og Fredrikstad bibliotek.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?