Bokstart – språk fra første stund

FORENINGEN LES får 1350000 kroner til prosjektledelse og kursing

Bokstart er et tiltak som henvender seg direkte til familiene gjennom fagpersoner som jobber med barn, der barn er til daglig. Prosjektet gir muligheter til økt samarbeid mellom helsestasjoner, bibliotek og barnehager og en mer omfattende, målrettet og systematisk innsats for å fremme språk-, lese- og skriveferdigheter for alle barn på tvers av institusjonene. Prosjektet vil også kunne involvere frivillige, som Sanitetskvinnene. På denne måten kan prosjektet bidra til å knytte organisasjoner, institusjoner og frivillige i lokalsamfunnet sammen om et positivt og meningsfylt prosjekt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?