Bøler aktivitetspark

FAU BØLER SKOLE får 1000000 kroner til aktivitetspark på Bøler skole

FAU på Bøler skole har jobbet i flere år med å planlegge og samle inn penger til et attraktivt og inkluderende nærmiljøanlegg for hele Bølers befolkning. Skolen disponerer en stor åpen grusbane og den planlagte aktivitetsbanen skal utformes for flerfunksjonell bruk, for sykkel, skating, sparkesykkel, løp og lek. Området skal fungere som skolegård og som park og møteplass etter skoletid. Lokalbefolkningen og engasjementet har vært bærebjelken i prosjektet og skolen og elevene har vært involvert hele veien, i tillegg til bydelen, eldresenter og foreldregrupper.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?