Bøler Fritidsklubb

Dark Delivery v/Bøler Fritidsklubb får 20.000 kroner til utstyr til bandrommet.

Bøler Fritidsklubb har et bandrom som har huset hundretalls ungdomsband i godt over 20 år. Samtlige band øver på frivillig basis, og det er ikke kommersielt drevet. Fritidsklubben har noe utstyr på bandrommet til disposisjon, men det er mangelfullt og i dårlig forfatning. En gave til nytt utstyr vil komme mange til gode.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?