BølerMusicHub

OSLO KOMMUNE BYDEL 13 ØSTENSJØ får 200000 kroner til utstyr og musikkinstrumenter

Bøler fritidsklubb er et aktivitetstilbud for barn og unge i Bydel Østensjø (3.klasse til 18 år, delt inn i to avdelinger, juniorklubben og ungdomsklubben). Tilbudet er tuftet på medvirkning og har som mål å være en trygg fritidsarena hvor barn og unge skal oppleve mestring og utvikling innen sine interesser. Klubben får støtte til utstyr og instrumenter til bruk i musikkstudio og øvingslokaler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?