Bondi aktivitetshus

ASKER KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST OG UTDANNING får 300000 kroner til møbler og utstyr til fritidsklubb

I Bondi aktivitetshus vil Intro ung tilby leksehjelp, utlån av aktivitetsutstyr og ha aktiviteter. Stedet skal bli et samlingspunkt for ungdom i Asker. Stedet skal ha åpent hver dag og være et tilbud for aldersgruppen 15-25 år, som mangler et slikt sted å henge i dag.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?