Bord, benker og grillsteder i Skien Fritidspark

FFO Telemark tilrettelegger for at funksjonshemmede kan komme ut i naturen, og for folk generelt. De får 60.000 kroner til bord, benker og grillsteder i Skien Fritidspark.

Funskjonshemmedes Fellesorganisasjon Telemark(FFO Telemark) er en paraplyorganisasjon fordelt på ca. 40 medlemsorganisasjoner. Medlemsmassen i Telemark er ca. 13 000.

De jobber for at funksjonshemmede skal likestilles i samfunnet og at de skal kunne delta i ulike fora som funksjonsfriske. Prosjektet er samarbeid med Herkules IF, og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Tidligere har de fått midler til et rutenett for funksjonshemmede i tilknytning til Skien Fritidspark. Våren 2011 vil stiene få en grusforbedring som vil gjøre det enklere og lettere å trille rullestoler.

Det skal også komme flere raste- og hvileplasser, og nå får de 60.000 kroner til bord, benker og grillsteder i Skien Fritidspark.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?