Borgarsyssel museum og Kulturminner i skolesekken

Borgarsyssel museum og Kulturminner i skolesekken får 100000 kroner til innkjøp av digitalt utstyr og historiske rekvisitter. Museet dokumenterer og formidler kulturhistorie fra hele Østfold fra middelalderen og frem til 1900-tallet. Kulturminner i skolesekken gjøres sammen med Kultur i Sarpsborg-skolene, som tilrettelegger og utvikler det kulturelle tilbudet til elevene i grunnskolen. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal bidra til gjennomføring av et nytt prosjekt hvor målet er å øke barnas kulturelle kompetanse gjennom en læringsprosess som gir rom for refleksjon rundt museets rolle i dag. Hva skal vi, museet og samfunnet ta vare på? Barna skal selv ta med seg gjenstander til museet som de ønsker at skal være en del av en ny utstilling, og de får delta i registeringen av gjenstanden, etter samme prinsipper som de får se at konservatoren jobber. Alle elevenes samlede gjenstander tenkes presentert i en nettutstilling og arbeidet er planlagt frem til 2016, for å være en del av Sarpsborgs 1000 års markering.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?