Borge skole får midler til frisbeegolfbane

FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON UTDANNING OG OPPVEKST får 200000 kroner til etablering av frisbeebane

Borge er en av de største ungdomsskolene i Fredrikstad med ca. 400 elever. Skolens område brukes også av nærmiljøet utenom skoletid. Skolen ønsker å starte opp frivillig elevstyrt utleie av aktivitetsutstyr, gjennom et tiltak de har kalt Borge Aktiv – sosiale pauser og helsefremmende fritid. Herunder skal det etableres en ni-hulls bane for frisbeegolf på skolens uteområde. Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltaket, som også skal tilrettelegges for personer med bevegelseshemminger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?