Borgen ungdomsskole

Borgen ungdomsskole får 74.000 kroner til instrumenter og sanganlegg til bandrom. Skolen har en mentorordning som består i at 20 elever fra 10. trinn bidrar til en god faglig og sosial oppstart for 8. trinns elevene.

De er med og arrangerer ulike aktiviteter og turneringer, og bidrar til sosialt samspill i friminutter og aktiviteter etter skoletid. For å videreutvikle mentorordningen ønsker mentorene å tilby bandaktivitet i midttimene og etter skoletid for å stimulere musikkinteressen og gi mulighet til å drive med bandaktivitet uten at dette koster penger. De skal få tilgang til godt utstyr som også skal være tilgjengelig etter skoletid, og de skal få mulighet til veiledning fra mentorene til å drive og videreutvikle interessen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?