Borgund stavkirke – utstilling

200.000 kroner er bevilget en utstilling ved Borgund stavkirke.

Fortidsminneforeningen bygger et besøksenter ved Borgund Stavkirke. Senteret skal romme en utstilling som formidler stavkirkenes historie, kristendommens historie i Norge og historien om Borgund og Lærdal som knutepunkt mellom øst og vest i Norge.

Sparebankstiftelsen DNB delfinansierer utstillingen med et bidrag på 200.000 kroner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?