Botne Historielag

Botne Historielag får 48000 kroner til innkjøp av IT-utstyr, profesjonell utvikling av ny hjemmeside og skilting og opparbeidelse av stier og parkeringsplass. Historielaget har til oppgave å samle inn, ivareta samt gjøre kjent historien rundt Holmestrand kommune. I den forbindelse registrerer de kulturminner. I tillegg rydder de stier rundt forskjellige kulturminner i kommunen for å gjøre disse tilgjengelig for befolkningen. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB får historielaget utstyr for registering og distribusjon av data samt midler til rydding og skilting rundt et utvalg kulturminner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?