Bøverdalen Samfunnslag

Bøverdalen Samfunnslag får 100.000 kroner til restaurering og igangsetting av Galde Mølle og tørrstugu.

Galdesand er ei lita bygd som ligger øverst i Bøverdalen i Lom kommune. Galde Mølle og elektrisitetsverk ble bygd i 1920, og kvernhuset var i drift frem til 1967. Ved siden av mølla står det ei såkalt tørrstugu som ble brukt til tørking av korn før det ble sendt til mølla. Mølla og tørrstugu er i dag kulturminner som står på privat grunn, men i samarbeid med eieren og Gudbrandsdalsmusea ønsker Bøverdalen Samfundslag å sette mølla i stand slik at den kan tas vare på og formidles til tilreisende og fastboende.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?