Brain Camp for barn

SUNNAASSTIFTELSEN får 200000 kroner til aktivitetsleir for barn med ervervet hjerneskade

Sunnaasstiftelsen hjelper mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Stiftelsens mål er å dekke gapet mellom offentlige bevilgninger og pasientenes behov. De får nå støtte til å gjennomføre Brain Camp Yng, en aktivitetsleir for barn fra hele landet som har en ervervet hjerneskade. Her skal de få ferdigheter og trening som vil hjelpe dem til å bli mer integrert i lokalmiljøet sitt, og dermed kunne delta mer aktivt med venner og jevnaldrende.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?