Bratten Aktivitetspark

Bratten aktivitetspark får 100.000,- til lyd og filmutstyr.

Bratten aktivitetspark i Bodø har en rekke ulike aktivitetstilbud til barn og ungdom. Nå ønsker de å utvide parken med en scene med lydstudio, øvingsrom, mediarom og redigeringsutstyr for film m.m. Dette kan bli en møteplass hvor både unge og etablerte aktører kan bygge opp et miljø innen musikk og film. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB er øremerket lyd og filmutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?