Breddetildeling til klassekorps 2022 – 2024

KORPSNETT NORGE får 3770000 kroner til breddetildeling til klassekorps

Korpsnett Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon for musikkorps og andre musikkensembler. Organisasjonen har 3311 medlemmer over hele landet fordelt på over 121 lokallag. Breddetildelingen til klassekorps skal styrke rekruttering til skolekorps og bidra til at nærmere 5000 barn får mulighet til å lære å spille et instrument,

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?