Brobyggerne Bydel Grorud

OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD fikk 50 000 kroner til utstyr til matlaging og aktiviteter i 2024

Med mål om å forebygge kriminalitet og utenforskap blant ungdom, jobber SaLTo med holdningsskapende arbeid og opplæring på flere områder i bydelen. Ung-til-ung metoden i bruk har vist seg å være effektiv, og skaper positive rollemodeller, noe som bidrar til økt trygghet i lokalmiljøet. Ungdom holder i aktiviteter for yngre barn, som for eksempel matlaging. OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD har fått tildelt 50.000 kroner, øremerket for utstyr til matlaging og aktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?