Brøste-Stueflotten Kulturlag

Brøste-Stueflotten Kulturlag får 200.000 kroner til restaurering av bedehus

Kulturlaget har siden 1999 bygd opp Sagelva Vasskraftsenter. Stedet har historie tilbake til 1700-tallet da det var oppgangsag og kvern i elva. Rundt 1845 ble det bygd ei vadmelstampe på området. Oppgangsaga ble ombygd til sirkelsag i 1917 og den var i bruk til 1959. Flere av kulturlagets medlemmer har erfaring fra den gamle saga og vasskraftsenteret er bygd opp igjen etter deres hukommelse, gamle bilder og funn i terrenget.

Senteret viser hvordan vann blir brukt og brukes som kraftkilde. Senteret er meget godt besøkt, og de ønsker seg nå et lokale hvor besøkende kan samles for å bli orientert om anlegget før omvisning ute på anlegget. De har nå muligheten til å flytte og restaurere et bedehus fra Verma og til senteret, for så å benytte dette som undervisnings/samlingslokale. Huset er bygd med det siste tømmeret som ble sagd når oppgangssaga fortsatt var i drift. Dette er et flott kultuminnetiltak, og søker har hittil lagt ned omlag 20.000 dugnadstimer på senteret. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til flytting/restaurering av bedehuset.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?