Brygga på Veiholmen

Smøla museum får 30.000 kroner til istandsetting av Brygga på Veiholmen.

Smøla museum skal dokumentere Smølas natur- og kulturhistorie gjennom innsamling, bevaring, forskning og formidling, og gi opplevelser til tilreisende og kommunens egne innbyggere.

Veiholmen er en av de største turistatraksjoner på Nordmørskysten. Hvert år kommer det mange turister hit. De rusler ofte rundt på Været og tar turen innom Sanden. Nå ønsker museet å tilrettelegge området for allmennheten med bord og benker, beplantning, opprensking i fjæra. Med andre ord gjøre området rundt brygga mer publikumsvennlig.

Brygga på stedet var en viktig bygning for kystbefolkningen, og er et viktig kulturminne på Veiholmen som er det største bebodde fiskevær sør for Lofoten.

Her la fiskeren til nedenfor døråpninga og kasta fisken opp på brygga. Der ble fisken sløyd. En tok vare på rogn og lever. Fisken ble saltet i svalgangene på hver side av den indre bua. Bua ble brukt som oppbevaringssted for poteter og laksenøter. På bryggeloftet hang torskegarn og liner.

Brygga står slik som det var først på 1900-tallet, alt redskap og inventar er beholdt og bevart.

Smøla museum får 30.000 kroner til istandsetting av Brygga på Veiholmen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?