Brygge til Fulehuk Fyr

Foreningen Fulehuks Venner fikk 1.275.000 kroner i 2014 til ny mottaksbrygge.

Foreningen er ansvarlig for driften av Fulehuk Fyr i Ytre Oslofjord. Fyret ligger i Færder Nasjonalpark og er blitt utpekt som et verneverdig kysthistorisk anlegg.

Ildsjelene gjør alt arbeidet på dugnad og hver eneste torsdag året gjennom (ikke midtvinters) tar de i mot 80-90 skoleelever. I tillegg arrangerer de sommerleirskole.

Foreningen har to båter som de bruker til å frakte barna over fjorden. Dessverre har de problemer med å legge trygt til kai, fordi betongbrygga er i ferd med å brytes ned. Stiftelsen ønsker at venneforeningen skal få fortsette med å formidle og utvise entusiasme overfor skoleelevene og vil bidra med støtte til en ny betongbrygge.

Tidligere tildeling

Inredning av kystledhytte på Fulehuk Fyr

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?