Brygge til Haga Båtforening

Haga Båtforening fikk 70000 kroner til brygge våren 2015.

Foreningen tar vare på bryggeanlegget på Haga, som er en del av en fin park som brukes av mange i nærmiljøet på sommeren. Nå får de midler til materialer, slik at de på dugnad kan bygge ny, tiltrengt brygge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?