Brygge ved Steinsfjorden

Hole Frivilligsentral fikk 40.000 kroner i 2018 til brygge.

Frivilligsentralen ble opprettet i 1996 og arbeider i samarbeid med andre aktører om å skape et trygt, aktivt og attraktivt nærmiljø.

Nå ønsker de å etablere en flytebrygge i betong ved Sundvollstranden ved Steinsfjorden. Dette vil bidra til at flere kan ta del i bading og aktivitet i fjorden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?