Bryggekapellet i Sandefjord

I Sandefjord er det bygget en flåte med et bryggekapell. Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 20.000 kroner til sertifisering av flåten.

Kapellet er i tillegg til tradisjonelle religiøse formål også en arena for mindre konserter.

I tillegg skal kapellet være et minnested over et av de viktigste lokalhistoriske kjennetegnene ved Sandefjord: Hvalfangerne. Kapellet skal romme en minneplate over hvalfangerne som er gravlagt på Syd Georgia.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 20.000 kroner til sertifisering av flåten.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?