Bryggerhus til Stokke Bygdetun

Sparebankstiftelsen har bevilget kr 70.000 til sluttføring av et bryggerhus, flyttet og gjenreist på Stokke.

Stokke bygdetun er et aktivt og veldrevet kultur- og historiesenter i Stokke. Museet har en betydelig samling innen interiør, husflid, håndverk, fangst med mer.

Sparebankstiftelsen har bevilget kr 70.000 til sluttføring av et bryggerhus. Det stod tidligere i Horten sentrum, ble revet på dugnad, flyttet og gjenreist på Stokke i 2001-2003.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?