Brytematte til ny klubb

FREDRIKSTEN BRYTEKLUBB får 60000 kroner til brytematte

Fredriksten Bryteklubb er en nyoppstartet klubb i Halden. Frem til nå har de lånt en brytematte fra en annen klubb, men nå får de støtte til å kjøpe sin egen. Klubben har 60 medlemmer, hvorav 40 aktive barn og ungdommer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?