BUA Tranby

LIER KOMMUNE får 100.000 kroner til utlånsutstyr.

BUA Lier ble etablert i 2016 og har vært en godt besøkt utlånssentral. Nå ønsker de å starte en utlånssentral til i Lier kommune.

Den skal etableres på Tranby, et folkerikt område hvor utlånssentralen skal være i nærheten av et idrettsanlegg. Bua skal utrustes med ski, skateboard, BMX-sykler og annet utlånsutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?