Bureiserhistoria i Oppland

OPPLAND BONDE-OG SMÅBRUKARLAG får 100000 kroner til innredning i fjøset, materialkjøp og tilrettelegging

Oppland Bonde og Småbrukarlag vil formidle bureiserhistoria i Oppland. Bureisingsbruket Åseng er flyttet til Maihaugen på Lillehammer. Nå skal de videreføre historien ved å ha aktiviteter som levendegjør tradisjonene inne på museet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?