BVIF Langrenn

BVIF Langrenn får 200000 kroner til traktor med diverse utstyr. Bærum Verk IF langrenn har i 25 år gjennom dugnadsarbeid driftet og utviklet Eineåsen skianlegg. Klubben ønsker å videreutvikle ski- og helårsanlegget slik at det kan komme enda flere til gode. En traktor vil lette dugnadsarbeidet med vedlikehold av et innholdsrikt løypenett.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?