Byantikvaren i Oslo

Byantikvaren får 60.000 kroner til vandrekart i Kvadraturen i Oslo.

Byantikvaren er kommunens faglige rådgiver i spørsmål som gjelder bevaring av arkitektonisk og kulturhistorisk verdifulle bygninger, anlegg og miljøer. Byantikvaren avgir uttalelse til en stor del av byggesakene i Oslo, og gir faglige råd i saker som berører kulturminneverdier. «Ta vare på Oslo» er Byantikvarens overordnede mål. Byantikvaren skal ta vare på «fellesskapets» interesser og verne om kulturminner som er verdifulle for ettertiden.

Byantikvaren jobber i tillegg med formidling av kulturhistorie og verneverdier. I 2009 laget man, i samarbeid med Oslo Museum og Oslo Byarkiv, et digitalt kulturminenatlas, en nettutstilling om Kvadraturen.

Nå gir Sparebankstiftelsen DNB midler til er en videreutvikling av nettutstillingen om Kvadraturen. Spesielt vil prosjektet tilgjengeliggjøre www.kvadraturen.oslo.no for flere grupper; barn, skoleklasser, barnefamilier og utenlandske tilreisende. Nettutstillingen tar utgangspunkt i utvalgte bygninger og plasser i Kvadraturen. Når man klikker på objektene kommer det opp informasjon om historie, bygnings- og arkitekturhistorie, verneverdier og fortellinger. Dette blir et vandrekart med utgangspunkt i Kvadraturens rutenett tilpasset barn i alderen 8-12 år.

Kvadraturen egner seg svært godt som en innføring til de ulike stilartene i norsk arkitekturhistorie, og til en enkel innføring i historisk byutvikling; Hvordan Oslo har utviklet seg fra Christian IVs lille by i ly av Akershus festning til en moderne storby. Alt kan oppleves i Kvadraturen. Et vandrekart i Kvadraturen for barn vil kunne formidle historien om kulturminner i Kvadraturen i et kronologisk perspektiv.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?