Bydel Bjerke

Bydel Bjerke får 250000 kroner til restaurering av redskaper og utstyr, utstilling av foto og hefter med informasjon om Isdammens historie og isproduksjon i Norge. Bydel Bjerke har ansvaret for utvikling av Øvre Isdam til friluftsmøtested og kulturminne. Fra 1920 – tallet har det vært naturisproduksjon på Øvre Isdam og produksjonen holdt fram til 1967 som den siste produksjonsbedrift for naturis i Oslo. Mye av friluftsarealet er allerede tilrettelagt. Nå restaureres bygninger, og i tillegg ønsker de å ta vare på og stille ut større redskaper og utstyr. Dette skal sammen med foto, informasjonshefter og en kortfilm være med på å fortelle om Isdammens historie og historien om isproduksjon i Norge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?