Bydel Østensjø

Bydel Østensjø får 180.000 kroner til trenings- og lekeapparater.

Bydelen er den sjette største i Oslo med et innbyggertall på nesten 50 000. Det er mange barn og unge i området og det er en stor andel som lever under fattigdomsgrensen. En åpen og gratis aktivitetspark vil utgjøre et verdifullt tilbud for nærmiljøet, og vil bli en møteplass for alle aldersgrupper. Parken skal ligge i nærhet av der hvor folk bor og hvor det også finnes barnehager, skoler, fritidsklubb, idrettslag og lignende.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?