Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen får 1.000.000 kroner til tuftepark og ballplass i Kristparken på Hammersborg i Oslo.

Målet med prosjektet er å gjøre Kristparken til en park som stimulerer til fysisk aktivitet og sosialt samvær. Et slikt anlegg vil være gunstig i et helseperspektiv, men også for tryggheten i et utfordrende oppvekstmiljø.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?