Bydelsfedre

BYDELSFEDRE NORGE får 500000 kroner til bydelsfedregrupper i to bydeler i Oslo

Bydelsfedre Norge jobber for å styrke fedres deltakelse i sine barns liv, særlig unge gutters liv. Ved å gi opplæring, kursing og etterutdanning, rustes og motiveres fedre til å anvende sine ressurser og kunnskaper til støtte for dette formålet. 
Bydelsfedre Norge legger til grunn at ressurssterke fedre kan bidra aktivt til å bedre samarbeidet mellom lokalsamfunn, lokale myndigheter, barnehager og skoler til en bedre hverdag for sine barn.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?