Bygda er for alle

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG får 1000000 kroner til prosjektledelse og aktiviteter

Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende, frivillig og demokratisk ungdomsorganisasjon, av og for ungdom, som jobber for levende bygder. De har ca. 5 000 medlemmer, hvor hoveddelen er i alderen 16-26 år, fordelt på rundt 100 aktive lokallag og 11 fylkeslag. Gjennom prosjektet “Bygda er for alle”, ønsker bygdeungdomslagene å ta en mer aktiv del i pride. Som en ungdomsorganisasjon som har som formål å ivareta og fremme bygdenes og ungdommens interesser og arbeide for kulturell opplysning og utvikling, er dette en sak de mener det er viktig og naturlig at de tar tak i. Det vil være et tema hele organisasjonen skal jobbe med, og en breddetildeling for at lokallagene kan bidra til markeringer i sine nærmiljø.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?