Bygdas festsal

HAUKELI EDLAND VEL får 400000 kroner til maling, sceneteppe, lyd- og lysutstyr

Velforeninga i Haukeli og Edland får støtte til en oppgradering av festsalen på skolen, hele bygdas festsal. Stedet brukes som et grendehus av flere ulike lag og foreninger og i festsalen har kulturskolen og teatergruppa sine arrangementer. Festsalen er fra 60-tallet og trenger nå et strøk maling, nytt sceneteppe, lys- og lydanlegg. Selve arbeidet skal gjøres på dugnad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?